Ik heb het groot genoegen om aan te kondigen dat de resolutie is gestemd ! Wat een emotie, ik kan het nauwelijks geloven …
Wat een hoogtepunt voor al het werk dat we met onze vereniging hebben gedaan !

Resolutie & Amendementen Lyme Europa

Video Debat

Ik wil mevrouw Liadh Ni RIADA, Europees Parlementslid, bedanken die ons in ons verzoek is gevolgd tijdens onze afspraak van 24 januari 2018, dat wil zeggen het hebben een Lyme-resolutie voor Europa.

Ik wil ook mevrouw Merja KYLLONEN, Europees Parlementslid, bedanken, die ons op elk moment op de hoogte heeft gebracht van de evolutie. Zij heeft ons ook grvraagd om onze opmerkingen, onze wensen en onze verwachtingen mede te delen.

Veel dank ook aan alle parlementsleden die aan deze resolutie hebben gewerkt.

Dank ook aan alle parlementariërs die op onze mailing hebben gereageerd en die ons hoop hebben gegeven voor de toekomst.

En dan, natuurlijk, heel veel dank aan alle parlementsleden die voor deze resolutie hebben gestemd.

Alles is hier begonnen :

Ni Riada Liadh (Ireland)