Ons programma

Ontdek ons programma en onze eisen waarvoor wij vechten en dit om een erkenning te krijgen van de ziekte van Lyme en dit wereldwijd.

Ons programma :

1. Dat de verschillende autoriteiten dringend een onderzoek doen naar de mogelijkheid om de verschillende beschikbare screeningtests (Elisa, Western Blot en Elispot) verplicht op te leggen in geval van een vermoeden van Lyme, gezien de Elisa-test veel foute negatieve resultaten oplevert. Geen van deze tests is voor 100% betrouwbaar en daardoor moeten artsen meer rekening houden met de klinische en andere criteria (co-infecties, etc.) om te bepalen of het een ziekte van Lyme is. Maar helaas is hun kennis meestal onvoldoende.

2. Dat de Overheid en het College van Artsen en andere organisaties stoppen met het verzenden van omzendbrieven naar alle artsen om hen te waarschuwen tegen het voorschrijven van langdurige antibiotica kuren in het geval van een oudere infectie van de ziekte van Lyme, gezien dit momenteel de enige beschikbare oplossing is om het lot van patiënten te verbeteren en om te voorkomen dat ze in een handicap verglijden of eraan overlijden. Als deze patiënten op tijd waren ontdekt, zou dit probleem niet bestaan !

3. Dat de autoriteiten zo snel mogelijk doorgaan met een vergelijkende studie om de beste langdurige behandeling (antibiotica, fytotherapie en supplementen) te kennen, die vele patiënten zou kunnen verlichten en verbeteren. Deze behandelingen worden met succes toegepast door sommige artsen in België en in veel andere landen, terwijl ze door de meerderheid van de Belgische artsen die geen ander alternatief bieden, als nutteloos worden beschouwd. We weten dat deze behandelingen verre van perfect zijn, maar dat deze op zijn minst toestaat, dat de patiënten een min of meer normaal leven en professionele re-integratie kennen. We staan altijd open voor andere alternatieven, maar die dan ook eveneens een verbeteringen brengen, maar het liefst wensen wij nog een aangepaste behandeling voor de ziekte van Lyme.

4. Aangezien er momenteel geen ander alternatief bestaat in de wereld, vragen wij dat de autoriteiten voorzien in een interventie in de kosten van lange termijn behandelingen, die momenteel de enige zijn, die in staat zijn de toestand van patiënten te verbeteren en ernstige handicaps vermijden, alsook het overlijden. Dit bespaart ook geld op onnodige onderzoeken en behandelingen, dit vanwege de vele valse diagnoses (immunosuppressiva voor 1000 euro per maand !, Scanners, MRI, scintigrafie, fysiotherapie, enz.). Wij wensen ook te vermijden dat “Charlatans” gebruik maken van een therapeutisch vacuüm.

5. Dat de autoriteiten dringend zorgen voor een up-to-date opleiding van toekomstige artsen en verplichte voortgezette opleiding over de ziekte van Lyme voor praktiserende artsen, aangezien de meesten totaal onwetend of niet geïnformeerd zijn. Velen zijn niet in staat om een recente of aanhoudende Lyme-aandoening te ontdekken en zijn zich niet bewust van de rampzalige gevolgen van het niet vroegtijdig opsporen van de ziekte. Dierenartsen zijn veel beter opgeleid dan artsen en weten heel goed dat dit geen zeldzame ziekte is, maar een echte epidemie. Ze zijn zich bewust van de ernst van de ziekte en een noodzakelijke langdurige behandelingen.

6. Dat de autoriteiten zorgen voor een up-to-date opleiding voor hun eigen deskundigen en voor de medische adviseurs van de mutualiteiten, deze die patiënten die zich nog maar met moeite kunnen rechthouden, dwingen om weer aan het werk te gaan, gezien zij anders hun uitkering dreigen kwijt te raken en daardoor in totale ellende vervallen.

7. En vooral dat de medische wereld stopt met mensen met Lyme voor depressief, ziek in het hoofd, luierikken, enz … te aanzien.

8. Wij roepen ook dringende op tot meer onderzoek naar alle eventuele mogelijke manieren van overdracht, en dit om een oncontroleerbare epidemie te voorkomen, dwz. niet alleen teken, maar ook andere insecten, seksuele overdracht en ook van moeder op kind (in-utero), bloedtransfusies, orgaandonatie en consumptie van rauw vlees en melk.