De ziekte van Lyme bij kinderen.

Kinderen hebben het meeste risico om op een dag gebeten te worden door een teek. Enfance Lyme & Co is een Franse vereniging. De voorzitster, Emmanuelle Martin is een persoon die ik in mijn hart draag. Als ik zie wat zij allemaal doet met haar team om de ziekte van Lyme bij kinderen te voorkomen, is dat in een woord ongelooflijk. Maar er is ook de enorme hoeveelheid hulp en steun die zij en haar team geven via de vereniging aan de zieke kinderen en hun ouders. Sinds de oprichting van onze respectieve verenigingen hebben we dezelfde doelstellingen.  
Vooral de doelstelling dat geen kind meer zo’n beproeving mag meemaken, gezien het feit dat de laboratoriumtesten onbetrouwbaar zijn en gezondheidsprofessionals de symptomen niet altijd herkennen, om de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling te geven. Als gevolg hiervan ervaren kinderen vaak een medische dwaling van enkele maanden, soms zelfs jaren. Het kind moet dan ook te vaak afwezig blijven van school, vanwege de vele symptomen die hij of zij heeft. Dit veroorzaakt een leerachterstand bij hun studies, maar zij kunnen ook daarna vaak hun droom job niet meer realiseren, juist door deze leerachterstand. Maar ook omdat veel dingen fysiek niet meer mogelijk zijn vanwege de soms blijvende letsels die een te late diagnose veroorzaken.
De vereniging Enfant Lyme & Co bestaat uit ouders van kinderen met de ziekte van Lyme en / of andere door teken overgedragen infecties, evenals jongvolwassenen die al sinds hun kindertijd ziek zijn. Ons doel is om aan preventie te doen en informatie over deze ziekte te geven. Maar wij willen vooral de ouders zo goed mogelijk helpen die vaak ontredderd zijn door al die kwalen die hun kinderen treffen. Dit door naar hen te luisteren en hen door te verwijzen naar specialisten die hun kinderen het beste kunnen helpen.

Zoals deze vereniging het zo goed zegt : alleen gaat men vlugger maar samen gaan we verder. Het is daarom dat we de beslissing hebben genomen om onze krachten te bundelen in deze strijd. Je kunt de vereniging Enfance Lyme & Co bereiken via hun website.