De ziekte van Lyme

Alles wat U moet weten over de ziekte van Lyme.

Ons contacteren : info@lyme-int.com

De ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is een van de minst begrepen ziekten; dit wil zeggen, wetenschappers, artsen, enz., hebben vaak heel verschillende standpunten. Nochtans is het een ziekte die steeds meer mensen over de hele wereld treft. Ons doel is om u zoveel mogelijk informatie over deze ziekte te geven. Want om de juiste beslissingen te kunnen nemen, moet u zoveel mogelijk informatie hebben.

Wijzen van overdracht van de ziekte van Lyme

De tekenbeet, de eerste vector van Borrelia.

De teek is de belangrijkste vector van de ziekte van Lyme. Of zij nu in het stadium van een larf, nymphe of vrouwelijke volwassenen is, is ze in staat Borrelia en andere stammen van deze spirocheet en co-infecties door te geven via een beet.
Een teek blijft haar hele leven geïnfecteerd en kan de bacteriën overbrengen op al haar nakomelingen. Men moet weten dat één broed bijna 20 000 eieren bevat.

Andere insectenvectoren van de ziekte van Lyme.

Officieel is de teek de enige bekende vector die in staat is Borrelia en deze co-infecties over te brengen. Nochtans heeft onderzoek echter het tegendeel bewezen.
Andere insecten zoals vlooien, muggen, paardenvliegen, spinnen en anderen … kunnen ook drager zijn. Het enige verschil is dat de angel van deze vaak bijzonder pijnlijk is en daardoor makkelijk te detecteren, in tegenstelling tot de teek die bijna onopgemerkt blijft.

Er bestaan ook andere manieren van overdracht van Borreliose en co-infecties.

Onderzoeksprogramma’s met betrekking tot andere infectiemethoden van Borreliose lijden aan grote hiaten, waardoor we geen pertinente gegevens hebben.
Analyses hebben onder andere aangetoond dat de spirocheet van Borreliose aanwezig is in de vaginale vloeistof of in het sperma van een geïnfecteerde persoon. Het is dus mogelijk om een modus van seksuele besmetting te overwegen tijdens onbeschermde geslachtsgemeenschap.
Een besmette zwangere vrouw kan ook haar foetus via de placenta besmetten, of haar baby tijdens de borstvoeding.
En omdat deze bacterie in het bloed aanwezig is, hoe zit het met bloedtransfusie en orgaan donatie ?
En wat gebeurt er als wij voedingsmiddelen van besmette dieren eten ?

Ontkenning door de openbare autoriteiten

Een ontkenning die medische tekortkomingen veroorzaakt.

Er is een ontkenning over de chronische vorm van de ziekte van Lyme !
Bovendien wordt de ziekte van Lyme beschouwd als een nieuwe ziekte, die nog weinig aanwezig is. En de meeste artsen hebben nog niet de kennis om effectief aan de behoeften van de patiënten te voldoen.

Inderdaad, het begrip van deze ziekte in zijn chronische vorm is nog niet aan de orde in de medische faculteiten.

Ontkenning betreffende de inefficiëntie van goedgekeurde testen.

Deze wordt als eerste screeningprotocol gebruikt, maar voldoet helemaal niet meer aan de behoeften. Er is inderdaad aangetoond dat de ELISA-serologische test verre van betrouwbaar is om de eenvoudige reden dat hij is ontwikkeld om Amerikaanse stammen te detecteren, geen Europese stammen. De testresultaten zijn vaak negatief, ondanks echte klinische symptomen. En aangezien de volgende stappen in het diagnosticeren van de ziekte van Lyme er volledig op rusten, eindigen daar de onderzoeken als deze negatief wordt verklaard. Indien niet, wordt in sommige gevallen de Western Blot (meer betrouwbare) test gebruikt om de infectie te bevestigen. Een nog betrouwbaarder test is de Elispot, maar deze wordt niet in alle landen gedaan.

Controverses rond de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme is zo uniek en raadselachtig dat het de medische experts over de hele wereld heeft weten te verdelen in twee verschillende groepen: IDSA en ILADS.
De meningen van deze twee partijen lopen uiteen over alles wat met deze aandoening verband houdt, of het nu gaat om de wijze van overdracht, de diagnose, de verschillende stadia van ontwikkeling of de behandelingen.

Ziekte van Lyme door de ogen van IDSA

IDSA betoogt in de eerste plaats dat men niet zo gemakkelijk met de ziekte van Lyme kan worden besmet en dat alleen de teek deze kan overbrengen op de mens.
Bovendien zijn de leden van mening dat het mogelijk is om deze ziekte te behandelen met een eenvoudige antibioticumtherapie van korte duur, omdat het eigenlijk een eenvoudige acute infectie is. Wat de diagnose betreft, beveelt de klassieke geneeskunde alleen serologische tests aan, waarvan de bevindingen zijn dat er een verminderde betrouwbaarheid is, en zeker met name voor de secundaire en tertiaire fase van de ziekte van Lyme.

Ziekte van Lyme door de ogen van ILADS

Voor ILADS wordt de spirocheet die verantwoordelijk is voor de ziekte van Lyme gemakkelijk overgedragen. Voor hen is de wijze van overdracht niet alleen de tekenbeet, maar ook andere insecten kunnen vectoren zijn en er zijn ook andere besmettingswijzen aangetroffen (bloedtransfusie, onbeschermde seks, placenta-kind besmetting, borstvoeding, voedsel van dierlijke oorsprong, …).
Deze groep beweert ook dat de ziekte van Lyme moeilijk te diagnosticeren is en dat het officiële screeningsprotocol dus onvoldoende is.
Sommige dokters gebruiken hun kennis van de meervoudige symptomen van de ziekte om deze aandoening correct te diagnosticeren.
Dit is het geval voor Dr. Richard Horowitz die een vragenlijst heeft ontwikkeld die dit mogelijk maakt.
Entiteiten die werken met ILADS ondersteunen ook de aanwezigheid van verzwarende factoren en co-infecties die enkele persistente klinische manifestaties veroorzaken.
Wat de behandelingen betreft, zij denken dat de combinatie van antibiotica gedurende een langere periode deze ziekte kan uitroeien en dat de co-infecties afzonderlijk moeten worden behandeld tot de symptomen verdwijnen.

De Amerikaanse aanbevelingen voor de behandeling van de ziekte van Lyme gaan in de goede richting.

De IDSA-richtlijnen van 2006 van NGC zijn verwijderd en bevinden zich nu in de categorie ingetrokken richtlijnen (februari 2016).
De erkenning van chronische ziekte van Lyme, de slechte kwaliteit van diagnostische tests en de noodzaak om patiënten te behandelen buiten de verouderde aanbevelingen van de American Society of Infectious Diseases (IDSA) scoort elke dag punten.
Uit de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -enquêtes blijkt dat de meeste Amerikaanse artsen momenteel de aanbevelingen van IDSA, verantwoordelijk voor het lijden van miljoenen patiënten, niet meer wordt gevolgd, men volgt meer en meer deze van ILADS.
ILADS was oorspronkelijk een groep van artsen die dagelijks geconfronteerd werden met zware Lyme zieken en die daardoor in opstand kwam tegen de simplistische en niet-evidence-based aanbevelingen van IDSA.
Onlangs is de officiële erkenning van de chronische Lyme-ziekte gekenmerkt door een buitengewone sprong voorwaarts door middel van wetgeving in Canada en drie Amerikaanse staten (Virginia, Vermont, New York).
De National Guidelines Clearinghouse (NGC), de Amerikaanse federale database, die informatie biedt over het beheer van ziekten voor gezondheidswerkers en verzekeringsmaatschappijen, heeft al een paar maanden geleden op haar officiële website de ILADS-richtlijnen gepubliceerd voor de behandeling van de ziekte van Lyme en aanverwante ziekten.
Vandaag, is er nog een belangrijke gebeurtenis, de NGC heeft de IDSA’s aanbevelingen verwijderd, deze die tegen alle wetenschappelijke realiteit in, hun wet blijven dicteren.
Deze keer is het een enorme overwinning voor ILADS wiens aanbevelingen de enige worden die op deze officiële website van de VS worden erkend. Wanneer zal hetzelfde gebeuren in Europa ?

Voorkomen van de ziekte van Lyme

De beste manier om jezelf tegen de ziekte van Lyme te beschermen, is door niet gebeten te worden door teken.

De kleren.

Draag tijdens wandelingen in de gevarenzone kleding die je maximaal beschermt, een broek en shirt, enz … met lange mouwen.
Men moet er ook aan denken om schoenen aan te doen die de enkels bedekken.
Om nog voorzichtiger te zijn, is het beter om de onderkant van de broek in je sokken te steken.
Wanneer de teek zich nog niet gevoed heeft, is deze klein en bijna onzichtbaar.
Om haar gemakkelijker te detecteren, is het dragen van lichtgekleurde kleding dus erg handig.
Men moet dus niet vergeten om alle delen van het lichaam, inclusief de hoofdhuid, grondig te controleren om er zeker van te zijn dat zich geen enkele teek heeft vastgeklampt.
Ga op dezelfde manier te werk bij kinderen, maar ook bij huisdieren.

De teek verwijderen.

In het geval dat een teek goed vast zit aan de huid, is het noodzakelijk om deze maximaal binnen de 8 uur te verwijderen, en dit om zoveel mogelijk een besmetting te voorkomen.
Voor meer veiligheid is het verstandig om een instrument om teken te verwijderen te gebruiken.
Bij afwezigheid van dit hulpmiddel, gebruik een pincet.
Hoe het ook zij, het moet met tact en finesse gebeuren, door het hoofd van de teek zo dicht mogelijk bij de huid te nemen.
Trek dan langzaam omhoog, let op dat het rostrum niet van het lichaam scheidt.
Na deze stap is een zorgvuldige desinfectie noodzakelijk.

Répulsifs et autres précautions.

Het gebruik van insectenwerende middelen helpt contact met teken te voorkomen.
Men moet rekening houden met de beschermingsduur, dus zal men deze meerdere keren moeten herhalen.
Deze producten houden niet alleen teken weg, maar ook insecten zoals muggen, vliegen, spinnen en paardevliegen die ook Borrelia kunnen overbrengen.
Teken voelen zich goed in het gras of onder dode bladeren.
Daarom is het noodzakelijk om regelmatig deze te verwijderen om de proliferatie van teken nesten te voorkomen.
Houtreserves en vogelvoeder bakjes zijn ook schuilplaatsen voor teken en moeten uit de buurt van het leefgebied worden gehouden.

Symptomen van Lyme-Borreliose: veel en divers

De ziekte van Lyme is een multi-systemische ziekte die alle systemen van het lichaam aanvalt.
In sommige gevallen, heeft zij geen klinische manifestatie bij een persoon die drager is van de Borrelia.
Er zijn over het algemeen drie evolutie fasen voor de ziekte van Lyme.

De symptomen van de primaire fase van de ziekte van Lyme.

De primaire fase is deze die optreedt tussen 3 en 30 dagen na de tekenbeet.
Het wordt gekenmerkt door de verschijning van een huidletsels, erythema migrans, maar niet altijd !
Dit is een ovale vlek van rode kleur rond de punt van de beet.
De grootte kan oplopen tot 50 cm. In dit stadium kunt U vermoeidheid, koorts, hoofdpijn, een stijve nek, vergroting van de lymfeklieren, rugpijn en pijn in de gewrichten hebben, die op griepachtige symptomen lijken.
Zonder een passende antibioticabehandeling, zal het erythema migrans eerst verder evolueren, om enkele dagen, of weken later te verdwijnen.

Symptomen van secundaire fase van de ziekte van Lyme.

Deze tweede fase van de ziekte van Lyme begint enkele weken of maanden na de eerste fase.
Het is op dat moment dat frequent gewrichtsontstekingen of artritis zal ontstaan.
Alsook cardiovasculaire schade, zoals hartfalen, verlies van bewustzijn, hartkloppingen, tachycardie, de myocarditis …
In andere gevallen kan men neurologische stoornissen hebben, die zich vertalen in meningitis, onverklaarde tremor, chronische vermoeidheid, gedeeltelijke verlamming, gevoelsstoornissen, oculaire aandoeningen … Indien de patiënt nog steeds niet de adequate zorg krijg tijdens deze periode zal zijn toestand nog verergeren en zo in de tertiaire fase komen.

Ernstige symptomen van de tertiaire stadium van de ziekte van Lyme.

Deze laatste fase van de ziekte van Lyme manifesteert zich meestal door ernstige hart, neurologische, spier, bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering, enz … aandoeningen, die de patiënt ernstig zullen invalideren.
De neurologische aandoeningen hebben betrekking op de hersenen en het ruggenmerg, wat leidt tot verschillende neuro psychiatrische en cognitieve symptomen, zoals geheugenverlies, stotteren, narcolepsie, slaapapneu, stemmingswisselingen …
Deze fase genereert een sterke invloed op het algemeen welzijn van de patiënt, zijn seksueel leven, zijn mentale en fysieke capaciteiten …

Borreliose en co-infecties

De teek vector van vele ziekten.

De Borrelia die verantwoordelijk is voor de ziekte van Lyme wordt voornamelijk via de beet van een teek overgebracht.
Helaas kunnen deze teken ook verschillende andere variëteiten van pathogenen overbrengen (bacteriën, virussen, schimmels, parasieten).
Bij één enkele beet kan een geïnfecteerde teek de ziekte van Lyme en andere co-infecties overbrengen.
Dus het gaat hier over een infectie met twee of meer soorten pathogenen die de genezing van de geïnfecteerde persoon compliceren.

Opportunistische ziekten.

Er moet echter wel opgemerkt worden dat de co-infecties die gepaard gaan met de ziekte van Lyme ook niet allemaal worden overgedragen door teken. Ze kunnen eveneens worden veroorzaakt door de verzwakking van ons afweersysteem.

Hardnekkige andere co-infecties.

Veel van deze co-infecties komen vaker voor bij patiënten die de ziekte van Lyme hebben. Dat is het geval van anaplasma, babesiose, tuléramie, bartonelloses, rickettsioses, erhlichiose, chlamydia pneumonia, enz …
Bovendien zijn de klinische symptomen van de meeste van deze aandoeningen vergelijkbaar met die van de ziekte van Lyme, waardoor zij moeilijk te herkennen zijn.
Ze manifesteren zich meestal door hoofdpijn, gewrichts- en spierpijn, diarree, aanhoudende vermoeidheid, ganglionische hypertrofie, koorts, gezichtsstoornissen, geheugenstoornissen …
Dit alles om te zeggen dat het moeilijk is om ze te onderscheiden zonder de hulp van een bloedonderzoek in een laboratorium.
Daarom wordt een langdurig geïndividualiseerd behandelingsprotocol aanbevolen om elk type ziekteverwekker te elimineren.

De ziekte door teken.

Naast co-infecties die vaak gepaard gaan met Borreliose, zijn de ziekten die kunnen worden overgedragen door teken veelvuldig, waaronder mycoplasma, Colorado Rocky Mountain-tick fever, Powasan, teken verlamming. Geassocieerd met de ziekte van Lyme, is het niet eenvoudig om ze alleen te diagnosticeren op basis van hun symptomen.

Vaak hebben we een slechte diagnose

De diagnose van de ziekte van Lyme is verre van gemakkelijk, ondanks de inspanningen die soms worden geleverd om dit te bereiken.
Een arts moet een zorgvuldige evaluatie van de klinische symptomen maken, deze zullen de bloedonderzoeken in een gespecialiseerd laboratorium aanvullen.

Laattijdige of geen symptomen.

De eerste oorzaak van een verkeerde diagnose is dat de meeste patiënten zich niet herinneren dat ze door een teek zijn gebeten.
Inderdaad, de beet van een teek is pijnloos, omdat het speeksel een krachtig verdovingsmiddel bevat.
In dit geval moet de arts zijn onderzoek verderzetten op basis van de bestaande symptomen die hij waarneemt.
Maar daar staat hij nogmaals voor een paar obstakels.
Bij afwezigheid van erythema migrans, zal hij zich in het algemeen richten op ziekten die vergelijkbaar zijn met de ziekte van Lyme.
De reden is simpel, deze pathologie is multi-systemisch en kan alle organen aantasten.
Waardoor deze zich kan manifesteren als artritis, de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, fibromyalgie, prostatitis, colitis of andere …
Geconfronteerd met deze veelheid aan symptomen, mag de dokter van geluk spreken als hij op dat moment nog de ziekte van Lyme detecteert.

Onbetrouwbare tests.

Hoewel bloedtesten de ziekte zouden kunnen ontmaskeren, zijn de tests in de meeste laboratoria verre van betrouwbaar.
Het feit is dat de Elisa-test bijvoorbeeld steunt op de detectie van antilichamen tegen Borrelia.
Vanuit dit perspectief zou het onmogelijk zijn dat het resultaat positief is, aangezien het immuunsysteem in het primaire stadium van de ziekte van Lyme nog geen antigeen produceert.
Dit is ook het geval voor de Western Blot-test die de ziekte pas na een paar weken van evolutie detecteert.
Als klap op de vuurpijl kunnen beide soorten examens fout-negatieve en fout-positieve resultaten veroorzaken.

Officiële behandeling van Borreliose met gemengde resultaten

Vroegtijdige genezing met antibioticum.

Het officiële zorgprotocol voor de behandeling van de ziekte van Lyme is gebaseerd op kortdurende antibioticatherapie die kan worden verlengd als de symptomen aanhouden.
Helaas laat deze procedure te wensen over, omdat alleen de patiënten genezen die in de primaire fase van de ziekte zitten.
Vroege toediening is echter in deze periode noodzakelijk om Borrelia uit te roeien.
Maar desondanks worden de risico’s van terugval en behandeling falen vaak gemeld.

Beperkte acties van conventionele behandeling.

De grootste tekortkoming in de conventionele behandeling van de ziekte van Lyme is dat de gebruikte antibiotica niet geschikt zijn voor alle stammen die de oorzaak kunnen zijn.
Bovendien zorgen sommige vormen van Borrelia en hun vermogen om zich in de cellen van het lichaam te verbergen ervoor dat een antibioticakuur niet werkt en dus niet de gewenste resultaten geeft.
Deze factoren bemoeilijken de genezing van de chronische vorm van de ziekte van Lyme, waarvan het bestaan door veel deskundigen wordt ontkend.
Daarbij komen de bijwerkingen van deze antibiotica, die niet de minste zijn.
Antibiotica kunnen zelfs de darmflora vernietigen die essentieel is om andere infecties te voorkomen.
Antibiotica hebben ook nadelige effecten op het hart, de nieren, de lever en de milt, omdat hun massale toepassingen zeer giftig zijn voor het lichaam.
Bovendien concentreert de officiële behandeling zich alleen op de ziekte van Lyme, waarbij het bestaan van verzwarende factoren, zoals andere ziekteverwekkers overgedragen door teken.

De grenzen van de officiële behandeling.

In tegenstelling tot antibiotica-resistente bacteriën, die resistent zijn tegen antibiotica door mutatie, komen “persistente” bacteriën in een soort slaaptoestand als ze worden blootgesteld aan het antibioticum. Wanneer de behandeling wordt gestopt, worden de bacteriën wakker.
Wanneer dit het geval is, heeft het conventionele zorgprotocol geen effect meer.
Borrelia kan ook een cystische vorm aannemen of zich omwikkelen met een biofilm om aan het immuunsysteem en antibiotica te ontsnappen.
Bovendien kunnen deze bacteriën binnenin de cellen infiltreren, ontoegankelijk voor antibiotica. In het geval dat de Borrelia toch afsterven door de antibiotica, kunnen ze het lichaam schaden door een aanzienlijke hoeveelheid toxine af te geven.
Het endotoxine dat ze tijdens hun vernietiging afgeven, kan hersenverwarring veroorzaken, evenals spier-, gewrichts- en neurologische pijn bij de patiënt.
Deze reactie treedt meestal op na een paar dagen behandeling en wordt het Jarisch-Herxheimer-fenomeen genoemd.

We zijn hier om u te helpen.

5 + 10 =