Resolutie & Amendementen Lyme Europa

Europees Parlement 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN Voorlopige uitgave P8_TA-PROV(2018)0465 Ziekte van Lyme (borreliose) Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de ziekte van Lyme (borreliose) (2018/2774(RSP)) Het Europees Parlement, – gezien de vraag aan de Commissie over de ziekte van Lyme (borreliose) (O-000088/2018 – B8-0417/2018), – gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, … Meer lezen over Resolutie & Amendementen Lyme Europa