Bron email gekregen van Mevrouw Merja Kyllönen Europees Parlementslid Finland op 27 juni 2018

1. Het uitvoeringsbesluit van de Commissie actualiseert de lijst van ziekten die door de epidemiologische bewaking moeten worden gedekt

2. Bijlage I – bijgewerkte lijst van ziekten, inclusief de ziekte van Lyme

3. Bijlage II – technische informatie voor elke ziekte over de diagnose, enz.

——————————————————-

1. La décision d’exécution de la Commission met à jour la liste des maladies couvert par la surveillance épidémiologique

2. Annexe I – Liste actualisée des maladies, y compris la maladie de Lyme

3. Annexe II – informations techniques pour chaque maladie sur le diagnostic, etc.

——————————————————–

1. The Commission Implementing Decision updating the list of diseases to be covered by epidemiological surveillance

2. Annex I – the updated list of diseases, including Lyme Disease

3. Annex II – technical info for each disease on diagnosis etc.