Op 22 november 2018 Erkenning van het werk dat Lyme-int gedaan heeft bij het Europees Parlement.

Geachte mevrouw Deglin,

Graag gedaan, en broodnodig.

Bij dezen wil ik u danken voor uw inspanning om dit belangrijke thema hoog op de agenda van het Europees Parlement te krijgen.

Een grensoverschrijdende, ernstige ziekte als deze verdient ook een grensoverschrijdende aanpak.

Namens Anne-Marie Mineur,

Sara Murawski
Medewerker