Op 22 november 2018 Erkenning van het werk dat Lyme-int gedaan heeft bij het Europees Parlement.

Geachte mevrouw Deglin,

Graag gedaan, en broodnodig.

Bij dezen wil ik u danken voor uw inspanning om dit belangrijke thema hoog op de agenda van het Europees Parlement te krijgen.

Een grensoverschrijdende, ernstige ziekte als deze verdient ook een grensoverschrijdende aanpak.

Namens Anne-Marie Mineur,

Sara Murawski
Medewerker

———————————————————————————————————

Chère Mme Deglin,

Avec plaisir et nécessaires.

Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez déployés pour placer cette question importante en tête des priorités du Parlement européen.

Une maladie transfrontalière grave telle que celle-ci mérite également une approche transfrontalière.

Au nom d’Anne-Marie Mineur,

Sara Murawski
Employé

———————————————————————————————————

Dear Mrs Deglin,

Gladly done, and much needed.

I would like to thank you for your efforts to put this important issue high on the agenda of the European Parliament.

A cross-border, serious illness such as this also deserves a cross-border approach.

On behalf of Anne-Marie Mineur,

Sara Murawski
Collaborator