Op 23 oktober 2017 Antwoord van De Heer Vandenkendelaere Tom

Geachte Mevrouw Deglin,

Ik wil u van harte bedanken voor uw schrijven van 13 oktober met de voorstelling van uw vereniging Lyme-int en uw bezorgheden omtrent het onderzoek van de ziekte van Lyme.

Uw bezorgdheden heb ik met grote aandacht gelezen en ik volg u in uw wens naar gericht wetenschappelijk onderzoek om de ziekte beter te leren kennen en desgevallend beter te kunnen behandelen. Als ik het goed heb begrepen zouden enkele van mijn Europese collega’s een vraag aan de Europese Commissie voorbereiden. Ik plan daarom ook met hen contact op te nemen over de stand van zaken hieromtrent.

Nogmaals bedankt voor uw contactname.

Met vriendelijke groeten,

Tom Vandenkendelaere

——————————————————————

Op 31 juli 2018 antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Heer Vandenkendelaere

Heel erg bedankt voor uw antwoord.

In de tussentijd hebben we contact gehad met Mevrouw Liadh Ni Riada, die ons heeft voorgesteld om een resolutie op te stellen voor Europa betreffende de ziekte van Lyme.

Ni Riada Liadh (Ireland)

Deze resolutie is al gestemd in het ENVI Gezondheidscomité en de plenaire stemming is voorzien op 10 september 2018.

In de maand augustus zullen we u hierover terug een email verzenden met wat meer uitleg.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin