Op 5 december 2018 hadden wij een afspraak met mevrouw Merja Kyllönen, om het vervolg te bekijken …

De GUE-partij waar mevrouw Merja Kyllönen lid van is, is de grondlegger van de resolutie, via mevrouw Liadh Ni Riada.

Mevrouw Merja Kyllönen is ook co-schrijver van de resolutie, zij heeft eveneens de introductie gedaan tijdens het plenaire debat.

We zullen worden vergezeld door Kelly Lawless vertegenwoordigster van de Tick Talk Ireland vereniging.

Met Merja Kyllönen hebben we overeenkomst gemaakt om een nieuw ambitieus project op te zetten, het zal in principe in de maand januari zijn.

Meer informatie volgt snel !

—————————————————————————————-

Le 5 décembre 2018 nous avons eu un rendez-vous avec Madame Merja Kyllönen, afin de voir la suite …

Le parti GUE duquel Madame Merja Kyllönen fait partie est à l’origine de la résolution, via Madame Liadh Ni Riada.

Madame Merja Kyllönen est également co-auteur de la résolution, elle a également fait l’introduction lors du débat en plénière.

Kelly Lawless nous a accompagnées, elle est la représentante de l’association Tick Talk Ireland.

Avec Merja Kyllönen nous avons pris un accord de mettre un nouveau projet assez ambitieux en place, ce sera en principe pour le mois de janvier.

Plus d’informations vont suivre très bientôt !

—————————————————————————————-

On December 5, 2018 we have an appointment with Mrs. Merja Kyllönen, in order to see the next step …

The GUE party of which Mrs Merja Kyllönen is a member is behind the resolution, via Mrs Liadh Ni Riada.

Mrs Merja Kyllonen is also co-writer of the résolution, she also made the introduction during the plenary debate..

We will be accompanied by Kelly Lawless representative of Tick Talk Ireland.

With Merja Kyllönen we have reached an agreement to put a new ambitious project in place, it will be in principle for the month of January.

More information will follow very soon !