Mevrouw Adina-Ioana Valean Voorzitster van de ENVI-commissie

ENVI = Milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Met 69 leden is de ENVI-commissie het belangrijkste wetgevende comité van het Europees Parlement.
Hij is verantwoordelijk voor een breed scala van beleidsterreinen, waaronder afval- en hulpbronnenbeheer, lucht- en waterkwaliteit en bescherming van biodiversiteit, om er maar een paar te noemen. Leden zijn toegewijd aan het bevorderen van een duurzaam en efficiënt Europa bij het gebruik van hulpbronnen.
De strijd tegen de klimaatverandering vormt de kern van het werk van de commissie. Het blijft op de agenda voor deze legislatuur, aangezien er gewerkt wordt aan cruciale voorstellen zoals de herziening van het emissiehandelssysteem, het delen van inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tussen lidstaten te verminderen en het gebruik van verandering in landgebruik en bosbouw. De circulaire economie zal een ander aandachtsgebied zijn in de tweede helft van deze legislatuur, gezien de huidige herziening van de afvalwetgeving.
ENVI zet zich ook in voor het bieden van Europese oplossingen voor problemen op het gebied van de volksgezondheid en voedselveiligheid die van invloed zijn op Europese burgers.

————————————————

ENVI-bijeenkomst op 1 februari 2018 in het Europees Parlement !

Een boodschap van hoop voor ons patiënten, maar ook voor artsen die ons willen behandelen !

ENVI VIDEO

Het debat over de ziekte van Lyme begint wanneer je “on demand” links op het scherm zet op 11.21.40 !

Je kunt ook de taal kiezen waarin je hem wilt bekijken !