Met grote vreugde kondigen we aan dat de gemeente Ukkel waar onze vereniging gevestigd is, waarschuwingsborden ter preventie tegen teken geplaatst heeft !

Bericht ontvangen van De Heer Fabian Chanteux van de groene dienst van de gemeente:

Ik het kader van onze goede samenwerking, wens ik u te informeren dat de waarschuwingsborden zijn geplaatst in onze hoofdparken Wolvendael, Montjoie, Brugmann, Chat Zandbeek!

Heel erg bedankt!

Ik bedank de Heer Boris Dilliès, burgemeester van de gemeente Ukkel, die de eerste in het Brusselse Gewest is om deze preventieborden in zijn stad te plaatsen ! Ik wil ook vooral Mevrouw Maëlle De Brouwer bedanken, de nieuwe scheppen van groene ruimtes, die nog maar pas op post is en ons reeds heeft gecontacteerd om dit project te finaliseren. Ik denk dat voor de plaatsing van deze waarschuwingsborden alle politieke partijen het eens zijn ! En dat is geweldig …

———————————————————————————

With great joy, we announce that the municipality of UCCLE in which our association is domiciled will place signs of prevention against ticks!

I warmly thank Mr Boris Dilliès, Mayor of the municipality of Uccle to be the first in the Brussels region to place these prevention signs in his town !

I would especially like to thank Mrs Maëlle De Brouwer, which is only on post and she has already contacted us to finalize this project.

I think for the placement of these panels all political parties have agreed ! And it’s great …