Understanding Biofilm and Lyme Disease

Source RAWLS MD 25 october 2016 By Dr. Bill Rawls Understanding Biofilm and Lyme Disease What is Biofilm? Biofilms are colonies of microbes. They chiefly contain bacteria, but biofilms can also include protozoa and fungi. Biofilms form anywhere there is moisture and a...

ARC – ENVIRONNEMENT – SANTE

Le 15 janvier 2018 Réponse de ARC – Environnement – Santé Bonjour Madame Deglin, La cellule Environnement & Santé de l’asbl ARC (Action et recherche Culturelles) de Namur propose des supports et actions pour sensibiliser le public (jeune et moins jeune) aux...

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Op 21 maart 2018 Antwoord van Agentschap Natuur & Bos Beste mevr. Deglin, Naar aanleiding van uw schrijven dd 19/2/18 naar minister Schauvliege, kan ik u onderstaande informatie bezorgen. In de loop van de maand april zal vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en...