Op 8 december 2017 Antwoord van Mevrouw Schauvliege Joke

Beste,

Wij hebben uw vraag goed ontvangen. Wij zullen snel een antwoord toesturen.

Mvgroeten,

Jozua

—————————————————————-

Op 30 januari 2018 Antwoord van Mevrouw Schauvliege Joke

Geachte,

Hieronder het antwoord van minister Joke Schauvliege:

Als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw deel ik samen met U en de vele wetenschappers de bezorgdheid rond de ziekte van Lyme. Elke ziekte dient de nodige aandacht te krijgen. De preventie en de bestrijding van de ziekte geef ik ook in mijn beleid de nodige aandacht. Zo voorzien wij in de cursus ‘Faunabeheer’ die Inverde aan duizenden cursisten (professionele beheerders, leden van natuurverenigingen, bosgroepen en regionale landschappen, recreanten, mensen die in hun tuin op een natuurvriendelijke manier willen beheren) aanbiedt, een luik die gaat over de ziektes die je kan oplopen in de natuur, waaronder de ziekte van Lyme. Op die manier proberen we de natuurkennis bij te schaven zodat we preventief de ziekte kunnen tegengaan. Inverde is de marktleider in Vlaanderen op het vlak van opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer en is een opleidingstak van Natuurinvest. Die investeert in projecten die de beleving van de natuur vergroot. Het is dan ook noodzakelijk dat deze overheidsdiensten de nodige kennis hebben over de gevaren in de natuur. Natuurinvest en ANB zullen hier blijvend op inzetten en staan open voor initiatieven van derden om samen bestaande lespakketten en opleidingen uit te breiden of nieuwe te ontwikkelen.

Mvgroeten,

Jozua SPEECKAERT
Adviseur communicatie
Privésecretariaat

Kabinet van Joke Schauvliege
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

—————————————————————-

Op 19 februari 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Mevrouw Schauvliege,
Geachte Heer Speeckaert,

Eerst en vooral wens ik U te bedanken voor U antwoord.

Wij kunnen alleen maar blij zijn dat U onze bezorgdheid betreffende de ziekte van Lyme deelt.

Ook waarderen wij al de projecten die U reeds hebt opgestart. Maar die zijn minder gericht naar de mensen die gewoon eens een wandeling in het bos, een park, enz … gaan doen, en die nog te dikwijls de teek en de gevaren die een teekbeet kan hebben niet kennen.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180128_03325052

Wij hebben ook naar De Heer Vandeurzen geschreven en een antwoord gekregen, en waar we het beide over eens zijn, en U dus ook, is het feit dat er meer aan preventie moet worden gedaan voor deze ziekte.

Ik heb hem dan ook het volgende voorgesteld :

De overheid kan dit doen, door radiospots, tvspots, maar ook door verwittiging borden te plaatsen aan de ingang van bossen, parken, enz … ! Men kan ook een voorlichtingsfolder maken die men aan de kinderen geeft voor hun ouders, via de crèches, onthaalmoeders, scholen, jeugdbewegingen, want elk kind loopt het risico om vroeg of laat met een tekenbeet geconfronteerd te worden. In deze folder kan men dan ook aandacht schenken aan het belang van de preventie, alsook de noodzaak van je kind nauwkeurig te controleren als het buiten heeft gespeeld. Maar ook het aanleren van het correct verwijderen van een teek is belangrijk, dit om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. En dan last but not least attent te blijven op eventuele symptomen en/of erythema migrans na een tekenbeet.

Wat betreft het plaatsen van preventie borden aan de ingang van bossen, parken, enz …, kunt U ons misschien reeds helpen Mevrouw de Minister.

De volledige briefwisseling met De Heer Vandeurzen kunt U via deze link lezen :

Vandeurzen Jo (België)

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin

————————————————————————-

Op 2 mei 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Beste Mevrouw Schauvliege,

Via deze link kan U het antwoord vinden van Agentschap Natuur & Bos.

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Eén van de voorgestelde acties zou zijn van affiches te hangen op de borden aan de ingangen van de bossen. Maar zou het niet mogelijk zijn om preventie borden te plaatsen die niet kunnen verwijderd worden door eventuele vandalen en ook niet zo gemakkelijk beschadigd raken.

Op 29 april 2017, waren wij als vzw aanwezig op een conferentie in de gemeente Aubange, die werd gehouden door Dr Sandrine Banas over de risico’s van tekenbeten en de ziekte van Lyme.

29 Avril 2017 : Conférence avec Madame Sandrine Banas à Aubange.

Deze heeft ertoe geleid dat op zaterdag 28 april 2018 de eerste preventie borden werden geplaatst in Aubange.

Des panneaux de prévention contre la maladie de Lyme à Aubange

In Bastogne zouden er ook plannen bestaan om diezelfde borden te plaatsen, alsook in Etalle.

Ik heb naar De Heer René Collin, Minister van bos en natuurbeheer Wallonië geschreven om te vragen of het niet mogelijk is om deze eveneens op zoveel mogelijke plaatsen te zetten en dit in gans Wallonië. Ik wacht momenteel nog op een antwoord.

Op deze borden staan eveneens de logo’s vermeld van de verschillende vzw die aan tekenbeten preventie doen. Zodat de mensen die vragen hebben contact met ons kunnen opnemen.

Momenteel is onze site enkel in het Frans, maar wij zijn momenteel bezig met hem naar het Nederlands te vertalen en wij hopen klaar te zijn tegen uiterlijk eind mei. Tegen september zal hij ook in het Engels zal bestaan.

Wij wensen U te bedanken Mevrouw de Minister voor uw tijd en uw aandacht.

Met de meeste hoogachting,

Marleen Deglin

————————————————————————————————-

Op 5 juni Antwoord van Mevrouw Schauvliege Joke

Geachte,

Ik kan u meedelen dat het Agentschap voor Natuur en Bos aangeeft dat de posters met informatie over tekenpreventie aan de bosgebieden zullen worden geplaatst in de zijluiken van de reeds bestaande en stevig verankerde infoborden. De posters bevinden zich hierin achter plexiglas en de zijluiken worden afgesloten zodat ze niet kunnen verwijderd of beschadigd worden.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, groet ik vriendelijk.

Geert Strobbe
Pers en Communicatie

Kabinet van Joke SCHAUVLIEGE Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

—————————————————————————————————-

5 juni Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Heer Schrobbe,

Bedankt voor U antwoord.

Zou het mogelijk zijn van een voorbeeld van die posters te krijgen ?

Ondertussen wil ik U ook melden, dat zoals in onze vorige werd vermeld, onze website nu ook sinds eind mei in het Nederlands is.

Lyme-Int

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin