ARC – ENVIRONNEMENT – SANTE

Le 15 janvier 2018 Réponse de ARC – Environnement – Santé Bonjour Madame Deglin, La cellule Environnement & Santé de l’asbl ARC (Action et recherche Culturelles) de Namur propose des supports et actions pour sensibiliser le public (jeune et moins jeune) aux...

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Op 21 maart 2018 Antwoord van Agentschap Natuur & Bos Beste mevr. Deglin, Naar aanleiding van uw schrijven dd 19/2/18 naar minister Schauvliege, kan ik u onderstaande informatie bezorgen. In de loop van de maand april zal vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en...

7 Février 2018 : Réunion de la Commission de la Sante Publique de l’Environnement et du renouveau de la Societé

Mevrouw Joleen Van Camp, Mevrouw Els Van Hoof, Monsieur Georges Dallemagne, Monsieur Daniel Senesael, Madame Muriel Gerkens, Monsieur Damien Thierry, Monsieur Benoît Piedboeuf, Mevrouw Maggie De Block Merci ! Bedankt ! COMMISSION DE LA SANTE PUBLIQUE, DE...