ARC – ENVIRONNEMENT – SANTE

Le 15 janvier 2018 Réponse de ARC – Environnement – Santé Bonjour Madame Deglin, La cellule Environnement & Santé de l’asbl ARC (Action et recherche Culturelles) de Namur propose des supports et actions pour sensibiliser le public (jeune et moins jeune) aux...

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Op 21 maart 2018 Antwoord van Agentschap Natuur & Bos Beste mevr. Deglin, Naar aanleiding van uw schrijven dd 19/2/18 naar minister Schauvliege, kan ik u onderstaande informatie bezorgen. In de loop van de maand april zal vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en...