Op 21 maart 2018 Antwoord van Agentschap Natuur & Bos

Beste mevr. Deglin,

Naar aanleiding van uw schrijven dd 19/2/18 naar minister Schauvliege, kan ik u onderstaande informatie bezorgen.
In de loop van de maand april zal vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen een sensibiliseringscampagne ter preventie van tekenbeten opgezet worden, gericht op het grote publiek dat gebruikt maakt van de bossen en natuurgebieden in Vlaanderen. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal deze campagne actief ondersteunen door de informatie ook via haar geëigende kanalen te verspreiden (website, publicaties, mailings naar doelgroepen, enz…..).

Verder werkt het Agentschap voor Natuur en Bos aan een tekenactieplan waarbij één van de voorgestelde acties zal zijn om sensibiliserende posters met informatie te voorzien op de infoborden die aan toegangen van de bos- en natuurdomeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos staan. Op deze manier worden de bezoekers geïnformeerd over de mogelijke risico’s en preventieve maatregelen die zij zelf kunnen nemen.

Met vriendelijke groeten,

Muriel Vervaeke dr ir
Wildedierenziekten & Wildbeheer

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

www.natuurenbos.be

—————————————————————

Op 10 april 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Beste Mevrouw Vervaeke,

Bedankt voor U antwoord.

Is het mogelijk van ons op de hoogte te houden van de acties die er concreet gaan gebeuren en wanneer deze plaats zullen vinden, zodat wij deze dan kunnen mededelen via onze facebook pagina en groep en ook via onze website.

Infoborden aan de toegangswegen van de bossen en natuurdomeinen zijn voor ons echt één van de prioriteiten betreffende preventie.

In de gemeente Aubange zijn de eerste infoborden geplaatst, Christelle Schmith heeft hierop aangedrongen in haar gemeente. Zij had reeds een conferentie georganiseerd over de ziekte van Lyme met Dr Sandrine Banas. Onze vzw Lyme-int was hierop ook aanwezig, gezien wij dikwijls samenwerken met Christelle die de Facebookpagina heeft Lyme en Peine.

29 Avril 2017 Conférence avec Madame Sandrine Banas à Aubange

In bijlage kunt U een foto vinden van dit infobord en eveneens een afbeelding van wat er juist op dit infobord staat. In totaal zullen er 20 worden geplaatst in de gemeente Aubange. En blijkbaar gaan er ook in Bastogne geplaatst worden, dit zou plaats vinden in de maand mei.

Onze vzw Lyme-int hoopt dat meerdere gemeentes hier een voorbeeld aan zullen nemen. Maar het zou een nog sterker signaal zijn, moest zo een initiatief vanwege Mevrouw Schauvliege komen voor heel Vlaanderen. Wij zullen hierover contact met haar nemen.

Indien U wenst mag U steeds onze website vermelden. Wij zijn deze momenteel naar het Nederlands aan het vertalen, hopelijk is deze klaar tegen half mei.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin

——————————————————————————

Op 2 mei 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Beste Mevrouw Vervaeke,

Hier beneden kunt U de email vinden die wij vandaag hebben verstuurd naar Mevrouw Joke Schauvliege.

Hopend U hiermee van dienst geweest te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin

Beste Mevrouw Schauvliege,

Via deze link kan U het antwoord vinden van Agentschap Natuur & Bos.

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Eén van de voorgestelde acties zou zijn van affiches te hangen op de borden aan de ingangen van de bossen. Maar zou het niet mogelijk zijn om preventie borden te plaatsen die niet kunnen verwijderd worden door eventuele vandalen en ook niet zo gemakkelijk beschadigd raken.

Op 29 april 2017, waren wij als vzw aanwezig op een conferentie in de gemeente Aubange, die werd gehouden door Dr Sandrine Banas over de risico’s van tekenbeten en de ziekte van Lyme.

29 Avril 2017 Conférence avec Madame Sandrine Banas à Aubange

Deze heeft ertoe geleid dat op zaterdag 28 april 2018 de eerste preventie borden werden geplaatst in Aubange.

Des panneaux de prévention contre la maladie de Lyme à Aubange

In Bastogne zouden er ook plannen bestaan om diezelfde borden te plaatsen, alsook in Etalle.

Ik heb naar De Heer René Collin, Minister van bos en natuurbeheer Wallonië geschreven om te vragen of het niet mogelijk is om deze eveneens op zoveel mogelijke plaatsen te zetten en dit in gans Wallonië. Ik wacht momenteel nog op een antwoord.

Op deze borden staan eveneens de logo’s vermeld van de verschillende vzw die aan tekenbeten preventie doen. Zodat de mensen die vragen hebben contact met ons kunnen opnemen.

Momenteel is onze site enkel in het Frans, maar wij zijn momenteel bezig met hem naar het Nederlands te vertalen en wij hopen klaar te zijn tegen uiterlijk eind mei. Tegen september zal hij ook in het Engels zal bestaan.

Wij wensen U te bedanken Mevrouw de Minister voor uw tijd en uw aandacht.

Met de meeste hoogachting,

Marleen Deglin