Op 6 december 2017 Antwoord van Mevrouw Dedry Anne

Geachte mevrouw Deglin,
Beste Marleen,

Hartelijk dank voor uw email en al uw inspanningen om terecht meer aandacht te vragen voor de mensen die getroffen worden door de ziekte van Lyme, meer onderzoek naar de ziekte en meer preventie.

Aangezien wij in het federaal parlement één fractie vormen met Ecolo, antwoord ik u ook in naam van al mijn collega’s van de Ecolo-Groenfractie. Wij volgen de thema’s per duo op, steeds 1 parlementslid van Ecolo, en steeds 1 parlementslid van Ecolo, werken rond dezelfde thema’s en vormen een duo in de commissie waar voorstellen en resoluties worden besproken. Mijn collega Muriel Gerkens en ik volgen de werkzaamheden op in de commissie volksgezondheid.

Zoals u aanhaalt, diende onze fractie vorig jaar een voorstel van resolutie in betreffende de preventie, de verbetering van het onderzoek, de diagnose en de behandeling van de ziekte van Lyme. U kan ons voorstel hier http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1756/54K1756001.pdf nalezen. Verschillende andere politieke fracties dienden eveneens een voorstel van resolutie in. Tijdens de werkzaamheden in de commissie werd beslist om hoorzittingen te organiseren en er werden verschillende amendementen ingediend. De uiteindelijke aangenomen resolutie kan u hier http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0448/54K0448007.pdf nalezen.

We waren zeer hoopvol dat er stappen in de goede richting zouden worden gezet, omdat er met alle parlementsleden, meerderheid en oppositie, aan deze resolutie was gewerkt. Maar jammergenoeg is er sinds vorig jaar geen vooruitgang geboekt. Daarom heeft mijn collega Muriel Gerkens, naar aanleiding van de beleidsnota- en begrotingsbespreking, Minister De Block opnieuw ondervraagd. Het verslag van deze bespreking zal ik u later bezorgen.

Mijn collega Muriel heeft in haar tussenkomst onder andere verwezen naar het feit dat de door de Kamer aangenomen resolutie nog niet werd opgevolgd, dat de ziekte van Lyme moet worden beschouwd als een chronische ziekte met mogelijks verschillende complicaties tot gevolg, naar de verschillende testen die worden gebruikt, naar de referentierichtlijnen die worden gehanteerd door de verschillende internationale agentschappen, naar het Nationaal Actieplan Leefmilieu en Gezondheid (NEHAP).

Ondertussen werden door verschillende parlementsleden nog bijkomende vragen over Lyme ingediend tav Minister De Block.
Ik zal u zeker op de hoogte brengen van de antwoorden die de Minister op deze vragen geeft.

Wij zullen niet nalaten hierrond verder te werken in het parlement en De Minister te blijven ondervragen over uw vragen en bezorgdheden, opdat de aanbevelingen uit de resolutie eindelijk zullen omgezet worden in de praktijk.

Met hartelijke groeten,

Anne Dedry

————————————————————————————————

Op 23 april 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Mevrouw Dedry,
Beste Anne,

Hartelijk bedankt voor U antwoord en U aanmoedigingen.

Ik heb er inderdaad nota van genomen dat er op 7 februari een vergadering heeft plaatsgevonden in de Commissie van Volksgezondheid, samen met Mevrouw De Block, waar zij naar aanleiding van onze mailing 6 vragen heeft gekregen en moeten beantwoorden.

7 Februari 2018 : Vergadering in de Commissie van Volksgezondheid, Leefmilieu en maatschappelijke verniewing

Dit is nodig want zoals U schrijft is er spijtig genoeg nog steeds niets veranderd voor de patiënten.

In verband met de resolutie waren wij aanwezig bij de stemming in de Commissie van Volksgezondheid, als ook bij de stemming in de Kamer van deze resolutie.

10 Mei 2016 : Waren wij in de Commissie van Volksgezondheid.

26 Mei 2016 : Waren wij in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De verschillende voorstellen en amendementen van de resolutie hebben wij doorgegeven aan Mevrouw Liadh Di Riada Europees parlementslid voor Ierland, gezien die momenteel werkt aan een resolutie voor Europa.

Ni Riada Liadh (Ireland)

Ireland must do more to tackle Lyme disease – says Cork MEP

Ik wens U te bedanken dat u ervoor zorgt dat de resolutie voor de ziekte van Lyme in de aandacht blijft hier in België, als ook al de parlementsleden die hieraan meewerken.

Met hartelijke groeten,

Marleen Deglin