Op 7 december 2017 Antwoord van Mevrouw De Baets

Geachte mevrouw Deglin,

Ook als CD&V zijn we er ons van bewust dat de ziekte van Lyme een aandoening is die een serieuze impact heeft op de gezondheid en levenskwaliteit van wie erdoor getroffen wordt.

Het feit dat er tot op vandaag nog geen eenduidigheid inzake diagnose en behandeling bestaat, maakt deze ziekte vaak nog zwaarder om dragen.

CD&V heeft op 26 mei 2016 dan ook de resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose mee goedgekeurd tijdens de stemming in de plenaire vergadering van het federaal parlement. Deze resolutie werd unaniem aanvaard.

Ook nu gaan we graag in op Uw vraag om de nodige aandacht te blijven besteden aan deze ziekte en de nodige middelen vrij te maken voor wetenschappelijk onderzoek.

Mevrouw Els Van Hoof, Federaal volksvertegenwoordiger, zal eerdaags aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block een vraag om uitleg stellen om na te gaan op welke wijze door de minister opvolging werd gegeven aan de resolutie. Mevrouw Cindy Franssen, Vlaams Volksvertegenwoordiger, zal eerdaags aan minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een vraag om uitleg stellen naar de stand van zaken omtrent preventiemaatregelen en de wijze waarop wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd.

Hiermee hopen we bij te dragen om in de nabije toekomst tot een wetenschappelijk gevalideerde test en behandelingsmethode te komen. Preventie blijft een continue inspanning.

Met vriendelijke groeten,

Bianca Debaets

Brussels Staatssecretaris

————————————————————–

Op 7 maart 2017 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Mevrouw De Baets,

Bedankt voor U antwoord.

Inderdaad de impact van de ziekte van Lyme is enorm op het leven van de patiënt zelf, maar ook voor heel zijn omgeving, familie, vrienden, …

Wij waren aanwezig toen de resolutie werd gestemd in de commissie van volksgezondheid op 10 mei 2016 en op 26 mei 2016 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

10 Mai 2016 : Nous étions à la Commission de la Santé Belge

26 Mai 2016 : Nous étions à la Chambre des Représentants Belge

En wij hebben ook kennis genomen dat hierover op 7 februari 2018 weer een debat heeft plaats gevonden in de Commissie van Volksgezondheid :

7 Février 2018 : Réunion de la Commission de la Sante Publique, de l’Environnement et du renouveau de la Societé

Wij gaan dit punt per punt bekijken en onze bemerkingen kenbaar maken aan de betrokken personen.

Via volgende link kan U ook het antwoord lezen dat wij gekregen hebben van De Heer Vandeurzen en ons antwoord.

Vandeurzen Jo (België)

Wij zullen eveneens contact opnemen met Mevrouw Cindy Franssen, met de vraag of zij ons op de hoogte wil houden betreffende het antwoord dat zij zal krijgen van De Heer Vandeurzen.

Inderdaad preventie blijft een belangrijk punt, maar ook moeten er zoveel mogelijk inspanningen gedaan worden om deze ziekte meer “bekendheid” en “herkenbaarheid” te geven.

Een betrouwbare labo test moet eveneens een absolute prioriteit worden, niet alleen voor Borrelia maar ook voor alle co-infecties.

Want wetenschappers spreken toch meer en meer van een gezondheidscrisis :

Wetenschappers waarschuwen daarom voor een gezondheidscrisis veroorzaakt door de teek. De teken kunnen namelijk een extreem breed scala van microben, bacteriën en virussen in zich opnemen, waarvan er velen tot gevaarlijke ziektes kunnen leiden.

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180128_03325052

En dan last but not least, moet men vooral de patiënten niet vergeten die jarenlang verkeerde diagnoses hebben gekregen. Maar toch vandaag heel ziek zijn omdat al die verschillende microben, bacteriën, virussen, … niet zijn herkent en dikwijls door veel artsen ook niet erkent en die daardoor langdurig en dikwijls ongeneeslijk ziek zijn geworden ! Deze patiënten slaan over heel de wereld een noodkreet, en de groep wordt alleen maar groter en groter.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin