Op 19 december 2017 Antwoord van Mevrouw Vautmans Hilde

Geachte mevrouw Deglin,

Mijn excuses voor het laattijdige antwoord.

Graag nodig ik u uit voor een gesprek betreffende de problematiek om zo verdere stappen te ondernemen.
Eventueel kunnen wij een seminarie organiseren hier op het Europees Parlement.

Wanneer kan u zich vrijmaken voor een afspraak in januari?

Alvast een fijn eindejaar gewenst.

Met vriendelijke groet,

Hilde VAUTMANS
Lid van het Europees Parlement

——————————————————————————————————————–

Op 19 december 2017 Antwoord van Lyme-int

Geachte Mevrouw Vautmans,
Beste Hilde,

Van harte bedankt voor Uw antwoord.

Er zijn al verschillende parlementsleden in het Europees Parlement die aan de problematiek rond de ziekte van Lyme willen werken. Hier beneden kan U de lijst vinden.

Er is Mevrouw Liadh Ni Riada uit Ierland die ons ook uitgenodigd heeft om samen te bekijken wat de mogelijkheden zijn om een resolutie te maken zoals wij in België hebben, maar dan op Europees niveau. Ik heb haar reeds de resolutie van België bezorgd, zodat zij deze al naar het Engels kan laten vertalen. En nu wacht ik enkel nog een datum van afspraak.

Het organiseren van een seminarie zou wel gemakkelijk zijn en een belangrijke stap vooruit.

Vanaf 15 januari kan dat voor mij, eender welke dag in de namiddag.

Ik wens U en Uw familie prettige eindejaarsfeesten toe en mijn beste wensen voor het nieuwe jaar 2018.

Marleen

——–

Hier is de lijst van de parlementsleden van wie we momenteel weten door deze mailing en ook onze vorige mailing, dat zij open staan om iets te ondernemen in verband met de ziekte van Lyme. Deze lijst kan misschien van pas komen !

België

Mevrouw Kathleen Van Brempt, De Heer Gérard Deprez, De Heer Pascal Arimont, De Heer Louis Michel, De Heer Marc Tarrabella, De Heer Ivo Belet, De Heer Claude Rolin, De Heer Tom Vandekendelaere, Mevrouw Lieve Wierinck

——–

Bulgarije

De Heer Nedzhmi Ali, De Heer Filiz Hyusmenova, De Heer Andrey Kovatech, Mevrouw Iskra Mihaylova, De Heer Emil Radev, De Heer Vladimir Urutchev

——–

Cyprus

De Heer Lefertis Christoforou, De Heer Neoklis Sylikiotis

——–

Duitsland

Mevrouw Ulrike Müller, De Heer Alyn Smith, Mevrouw Renate Sommer

——–

Engeland

De Heer Keith Taylor

——–

Estland

De Heer Tunne Kelam, De Heer Urmas Paet

——–

Finland

Mevrouw Heidi Hautala, Mevrouw Merja Kyllönen, Mevrouw Sirpa Pietikäinen, De Heer Hannu Takkula

——–

Frankrijk

De Heer Guillaume Ballas, De Heer Alain Cadec, De Heer Jean-Paul Denanot, Mevrouw Nathalie Griesbeck, Mevrouw Françoise Grossetête, Mevrouw Sylvie Guillaume, Mevrouw Marie – Christine Arnautu, De Heer Nicolas Bay, Mevrouw Joëlle Bergeron, Mevrouw Dominique Bilde, Mevrouw Marie – Christine Boutonnet, Mevrouw Mireille D’Orano, De Heer Edouard Ferrand, Mevrouw Sylvie Goddyn, Mevrouw Dominique Riquet, De Heer Jean-Luc Schaffhauser

——–

Griekenland

De Heer Georgios Epitideios, Mevrouw Sofia Sakorafa

——–

Hongarije

De Heer György Hölvényi, De Heer Adam Kosa, De Heer Csaba Molnar, De Heer Istvan Ujhelyi

——–

Ierland

Mevrouw Deirde Clune, Mevrouw Marian Harkin, Mevrouw Liadh Ni Riada

——–

Italië

Mevrouw Isabella Adinolfi, De Heer Brando Benifei, Mevrouw Maria Bettini – Goffredo, Mevrouw Mara Bizzotto, De Heer Nicola Caputo, Mevrouw Lara Comi

——–

Kroatië

De Heer Ivan Jakoveie

——–

Litouwen

De Heer Petras Austrvicius, De Heer Zigmantas Baleytis, De Heer Valentinas Mazuronis, De Heer Rolandas Paksas, De Heer Bronis Ropé, De Heer Viktor Uspaskich

——–

Luxemburg

De Heer Claude Turmes

——–

Nederland

Mevrouw Annie Schreijer – Pierik, De Heer Lambert Van Nistelrooij, De Heer Wim van de Camp

——–

Oostenrijk

De Heer Heinz Becker

——–

Polen

De Heer Edward Czesak, Mevrouw Danuta Maria Hübner, Mevrouw Danuta Jazlowiecka, De Heer Jaroslaw Kallinowski, De Heer Koral Karski, Mevrouw Agieszka Kozlowska – Rajewicz, Mevrouw Krystyna Lybacka, De Heer Bogdan Brunon Wenta

——–

Portugal

De Heer José Inacio Faria, De Heer Antonio Marinho e Pinto, De Heer Fernando Ruas

——–

Roemenië

De Heer Daniel Buda, De Heer Cristian – Silviu Busoi, De Heer Andi Cristea, Mevrouw Viorica Dacila, De Heer Mircea Diaconu, De Heer Damian Draghici, Mevrouw Maria Grapini, De Heer Catalin Sorin Ivan, Mevrouw Ramona Nicole Manescu, Mevrouw Marian – Jean Marinescu, Mevrouw Norica Nicolai, De Heer Ioan Mircea Pascu, De Heer Laurentiu Rebega, Mevrouw Daciana Octavia Sarbu, De Heer Claudiu Ciprian Tanasescu, Mevrouw Claudia Tapardel, De Heer Mihai Turcanu, De Heer Iuliu Winkler

——–

Slovenië

De Heer Ivo Vajgl, De Heer Milan Zver

——–

Slowakije

De Heer Jozsef Nagy, Mevrouw Anna Zaborska, De Heer Boris Zala

——–

Spanje

Mevrouw Beatriz Basterrechen, Mevrouw Izaskun Bilbao Barandica, Mevrouw Soledad Cabezon Ruiz, De Heer Jozsef Nagy, Mevrouw Carolina Punset, De Heer Ramon Tremosa i Balcells, De Heer Pablo Zalba Bidegain

——–

Tsjechische Republiek

Mevrouw Katerina Konecna, De Heer Jiri Mastalka

——–

Zweden

De Heer Max Andersson, De Heer Peter Lundgren, De Heer Jasenko Selimovic