Op 27 december 2017 Antwoord van Mevrouw Homans Liesbeth

Beste,

We hebben uw mail goed ontvangen en zullen dit verder bestuderen. De N-VA gaat uit van evidence based behandelingen en dat geldt ook voor de ziekte van Lyme.

Vriendelijke groeten,

Liesbeth Homans
Viceminister-president van de Vlaamse Regering