Op 23 november 2017 Antwoord van Mevrouw Van Cauter Carina

Geachte mevrouw Deglin,

Uw onderstaande e-mail hebben wij in goede orde ontvangen.

Wij verwijzen u graag naar het antwoord dat vanuit onze Kamerfractie aan u werd toegezonden en dat volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter volledig onderschrijft.

Met vriendelijke groeten,
Koen Van der Biest
Medewerker Carina Van Cauter