Op 25 november 2017 Antwoord van De Heer Tommelein Bart

Geachte mevrouw Deglin

De viceminister-president Bart Tommelein heeft mij gevraagd uw vraag te beantwoorden.

Zoals u weet is de bevoegde minister op het federale niveau zijn partijgenoot Maggie De Block.
We zijn ten rade gegaan bij haar kabinet. We kregen een heel duidelijk en uitgebreid antwoord, waaruit blijkt zij zeker aandacht heeft voor de bestrijding van de ziekte.

Hierbij versta ik een uitgebreide sensibilisering van de huisartsen rond de ziekte via folders, websites en conferenties. Onderzoeksprojecten met verschillende universiteiten. Preventieve maatregelen zoals maatregelen ter beperking van de tekenpopulatie in tuinen, schooldomeinen, recreatiegebieden.
Ook onze Vlaamse minister van leefmilieu Joke Schauvliege neemt preventieve maatregelen. Agentschap Natuur en Bos sensibiliseert via websites en folders.

Ingaan op de medische kwestie en diagnose kunnen wij echter niet vanuit dit kabinet. We raden u aan een uitgebreid dossier te bezorgen aan minister De Block. info.maggiedeblock@minsoc.fed.be

Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest

Christian Toisoul
Team Externe Relaties

Bart Tommelein – Viceminister-president van de Vlaamse Regering