Op 22 november 2017 Antwoord van Mevrouw Crevits Hilde

Geachte mevrouw Deglin,

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ontving in goede orde uw mail en heeft die met aandacht gelezen. Ze dankt u voor het aangereikte signaal en vraagt mij u te antwoorden.

Zoals u in uw mail aanhaalt is de ziekte van Lyme inderdaad een een zorgwekkend en verontrustend feit.
Deze problematiek hoort volledig thuis bij de Federale minister van Volksgezondheid, mevrouw Maggie De Block. In mei 2016 werd dan ook of Federaal vlak een resolutie hieromtrent gestemd.
Het is dan ook op Federaal niveau dat deze problematiek moet verder behandeld worden.

Mag ik vragen dat u hiervoor mevrouw Maggie De Block contacteert (als Minister) maar evenzeer alle Federale volksvertegenwoordigers die in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelen. Zij kunnen hieromtrent alle parlementaire initiatieven nemen.
In bijgaande link geef ik u hierbij de samenstelling van deze commissie.
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/comm/com.cfm?com=9306

Met vriendelijke groeten,

Rik Misseeuw
Adjunct-privésecretaris

Kabinet Hilde Crevits,
Viceminister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Onderwijs

————————————————————————-

Op 19 februari 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Mevrouw Crevits,
Geachte Heer Misseeuw,

Eerst en vooral bedankt voor U antwoord.

Wij hebben onze email ook reeds doorgestuurd naar Mevrouw Maggie De Block en ook, naar de personen die in de federale gezondheid commissie zitten, alsook aan alle federale parlementsleden.

Ikzelf was aanwezig in de gezondheid commissie toen de resolutie op 10 mei 2016 door deze werd gestemd, alsook op 26 mei 2016 toen deze in de kamer door alle volksvertegenwoordigers unaniem gestemd is.

Wij hebben ook naar De Heer Vandeurzen geschreven en een antwoord gekregen, en waar we het beide over eens zijn, is het feit dat er meer aan preventie moet worden gedaan voor deze ziekte.

Ik heb hem dan ook het volgende voorgesteld :

De overheid kan dit doen, door radiospots, tvspots, maar ook door verwittiging borden te plaatsen aan de ingang van bossen, parken, enz … ! Men kan ook een voorlichtingsfolder maken die men aan de kinderen geeft voor hun ouders, via de crèches, onthaalmoeders, scholen, jeugdbewegingen, want elk kind loopt het risico om vroeg of laat met een tekenbeet geconfronteerd te worden. In deze folder kan men dan ook aandacht schenken aan het belang van de preventie, alsook de noodzaak van je kind nauwkeurig te controleren als het buiten heeft gespeeld. Maar ook het aanleren van het correct verwijderen van een teek is belangrijk, dit om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. En dan last but not least attent te blijven op eventuele symptomen en/of erythema migrans na een tekenbeet.

Wat betreft het verdelen van een voorlichtingsfolder kan dit eventueel gebeuren via de scholen zoals ik reeds aanhaalde. En daar kan U Mevrouw de Minister van onderwijs, dan misschien mee helpen.

De volledige briefwisseling met De Heer Vandeurzen kunt U via deze link lezen :

Vandeurzen Jo (België)

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin