Op 31 oktober 2017 Antwoord van Mevrouw Van Brempt Kathleen

Geachte mevrouw Deglin,

Bedankt voor uw mail en informatie. Wij hebben uw vraag over de Lymetesten met veel aandacht gelezen op ons kantoor, en onderzoeken momenteel welke parlementaire vraag mevr. Van Brempt hierover aan de Europese Commissie kan stellen. Als u hier zelf ideeën over heeft of meer relevante informatie ter beschikking hebt (over de rechtszaken bv) vernemen wij die graag.

Met vriendelijke groeten,

Gloria Ghéquière

———————————————————————-

Op 2 februari 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Mevrouw Van Brempt,
Geachte Mevrouw Ghéquière,

Sorry dat ik U nu pas antwoord, maar dit komt doordat wij zoveel antwoorden hebben gekregen op onze mailing. Daarnaast zijn er ook de mensen die de ziekte van Lyme hebben die mij schrijven met meestal heel dringende vragen.

Ondertussen hebben wij ook reeds een afspraak gehad met twee Europese Parlementsleden.

Het resultaat is dat Mevrouw Hilde Vautmans Europees Parlementslid voor België een seminarie over de ziekte van Lyme gaat organiseren in het Europees Parlement samen met onze vzw in september, de datum is nog nader te bepalen.

Daarnaast wenst zij alsook Mevrouw Liadh Ni Riada Europees Parlementslid voor Ierland, die heel goed op de hoogte is van de problematiek rond Lyme, een resolutie te maken.

Wij hopen dat wij eveneens op U steun kunnen rekenen.

Wij hebben ook nota genomen van de vergadering ENVI die heeft plaats gevonden op 1 februari 2018 betreffende de ziekte van Lyme. En wij waren blij verast dat er reeds zoveel dingen bespreekbaar zijn.

Wij zijn steeds bereid om U te ontmoeten om verder over dit thema te praten.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin