Op 14 november 2017 Antwoord van Mevrouw Schreijer – Pierik Annie

Beste mevrouw Deglin,

Hartelijke dank voor Uw bericht, mede namens mijn collega-Europarlementslid Lambert van Nistelrooij.
Excuses dat mijn antwoord even op zich heeft laten wachten, wegens de drukte in mijn werk.

Ik deel geheel Uw mening dat de ziekte van Lyme zorgwekkend is, met ernstige gevolgen voor de patiënten. Er is daarbij nog zorgwekkender dat er problemen zijn met betrouwbare testen. Dit moet snel grondig worden aangepakt om te voorkomen dat de ziekte niet of te laat wordt ontdekt bij mogelijke patiënten.

Ik zal de Europese Commissie daarom schriftelijk vragen om opheldering en verzoeken om betrouwbare testen te waarborgen, eventueel via de EU-onderzoekssubidies voor gezondheid of innovaties. Dat lijkt me belangrijk voor de vele mensen die het risico lopen op langdurige gezondheidsproblemen als de ziekte van Lyme niet tijdig wordt ontdekt.

Tot slot wens ik U veel succes met uw belangrijke werk.

Met vriendelijke groet,
Annie Schreijer- Pierik

———————————————————————————————–
Op 14 november 2017 Antwoord van Mevrouw Schreijer – Pierik Annie

Beste mevrouw Deglin,

Ter informatie bijgaand de schriftelijke vraag zoals ik die zojuist heb laten registreren bij de Europese Commissie.

Met vriendelijke groet,
Annie Schreijer-Pierik

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Annie Schreijer-Pierik (PPE)
Betreft: ziekte van Lyme

Volgens informatie van de Vereniging voor patienten met de ziekte van Lyme (www.lyme-int.com) is de zogeheten Elisa-test voor het diagnotiseren van de ziekte niet betrouwbaar. Dat is zorgwekkend voor patiënten waarbij de ziekte niet of te laat zou worden ontdekt, met mogelijk langdurige schade aan de gezondheid.
Kan de Europese Commissie opheldering geven over de betrouwbaarheid van deze of andere testen voor de ziekte van Lyme en aangeven welke acties worden ondernomen om de betrouwbaarheid te waarborgen en zo mogelijk te verhogen, eventueel met inzet van de subsidies uit de fondsen voor Innovatie of Gezondheidsbeleid?

————————————————————————————————-

Op 2 februari 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Mevrouw Schreijer,

Sorry dat ik U nu pas antwoord, maar dit komt doordat wij zoveel antwoorden hebben gekregen op onze mailing. Daarnaast zijn er ook de mensen die de ziekte van Lyme hebben die mij schrijven met meestal heel dringende vragen.

Ondertussen hebben wij ook reeds een afspraak gehad met twee Europese Parlementsleden.

Het resultaat is dat Mevrouw Hilde Vautmans Europees Parlementslid voor België een seminarie over de ziekte van Lyme gaat organiseren in het Europees Parlement samen met onze vzw in september, de datum is nog nader te bepalen.

Daarnaast wenst zij alsook Mevrouw Liadh Ni Riada Europees Parlementslid voor Ierland, die heel goed op de hoogte is van de problematiek rond Lyme, een resolutie te maken.

Wij hopen dat wij eveneens op U steun kunnen rekenen.

Kunt U ons zeggen of U al een antwoord hebt gekregen op U schriftelijke vraag, en indien dit zo is, kunt U ons dan dit antwoord bezorgen.

Wij hebben ook nota genomen van de vergadering ENVI die heeft plaats gevonden op 1 februari 2018 betreffende de ziekte van Lyme. En wij waren blij verast dat er reeds zoveel dingen bespreekbaar zijn.

Wij zijn steeds bereid om U te ontmoeten om verder over dit thema te praten.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin