Op 12 november 2017 Antwoord van De Jong Dennis

Geachte mevr. Deglin,

Enkele weken geleden stuurde u mij een e-mail over de noodzaak van goed wetenschappelijk onderzoek over de ziekte van Lyme. U stelde daarbij enkele vragen die ik hierbij graag beantwoord.

De ziekte van Lyme is voornamelijk een nationale aangelegenheid waarbij voor de EU niet direct een rol is weggelegd. De lidstaten kunnen zelf het beste inschatten hoeveel gevallen van Lyme er in hun land voorkomen en hoe zij het beste de behandelingen kunnen aanpakken. Maar het is tegelijkertijd wel belangrijk om onderzoeksresultaten te delen, zodat patiënten toegang tot de beste behandeling krijgen.

In Nederland heeft de SP zich altijd ingezet voor meer onderzoek naar de ziekte van Lyme. Zo heeft voormalig SP-Kamerlid Henk van Gerven in 2014 een motie ingediend om ervoor te zorgen dat het burgerinitiatief voor een landelijk behandel- en expertisecentrum voor Lyme patiënten overgenomen zou worden. Deze motie is unaniem aangenomen in de Tweede Kamer en inmiddels is het centrum opgericht (http://www.sp.nl/nieuws/2014/05/kamer-voor-sp-voorstel-om-burgerinitiatief-lyme-te-steunen).

Ik hoop dat door deze en soortgelijke initiatieven in andere lidstaten meer inzicht in de diagnose van Lyme komt. De Lyme-patiënten hebben daar recht op.

Met vr. groet,
Dennis

————————————————————————-

Op 31 juli 2018 antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Heer De Jong,

Heel erg bedankt voor uw antwoord.

In de tussentijd hebben we contact gehad met Mevrouw Liadh Ni Riada, die ons heeft voorgesteld om een resolutie op te stellen voor Europa betreffende de ziekte van Lyme.

Ni Riada Liadh (Ireland)

Deze resolutie is al gestemd in het ENVI Gezondheidscomité en de plenaire stemming is voorzien op 10 september 2018.

In de maand augustus zullen we u hierover terug een email verzenden met wat meer uitleg.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin