Op 27 oktober 2017 Antwoord van De Heer Van Overtveldt Johan

Geachte mevrouw Deglin,

We hebben uw mail goed ontvangen en zullen dit verder bestuderen. De N-VA gaat uit van evidence based behandelingen en dat geldt ook voor de ziekte van Lyme.

Met vriendelijke groeten,

Anaïs Walraven
Adviseur Communicatie | Conseillère Communication | Communication Advisor

Voor Johan Van Overtveldt