Op 17 oktober 2017 Antwoord van De Heer De Crem Pieter

Mevrouw de Voorzitter,
Geachte mevrouw Deglin,

De Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, de heer Pieter De Crem, wenst u te bedanken voor het toesturen van onderstaande mail, waarin u de bezorgdheden van de vele patiënten die lijden onder de zieke van Lyme aankaart.

Zoals u natuurlijk weet behoort deze problematiek tot de bevoegdheden van de Minister van Volksgezondheid, mevrouw De Block.

De expertise op het medische vlak zijn binnen ons kabinet onvoldoende aanwezig om u inhoudelijk hierop van antwoord te dienen. Echter, wij erkennen de ernst van de ziekte van Lyme terdege, en hebben uw oproep overgemaakt
aan de studiedienst én de Kamerfractie van CD&V, voor verdere opvolging.

Wij hopen u hiermee alvast van dienst te kunnen zijn.

Met de meeste hoogachting,

Tim Van Belleghem
Adviseur
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

——————————————————————-

Op 7 maart 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Heer De Crem,
Geachte Heer Van Belleghem,

Bedankt voor U antwoord en voor het overmaken van onze oproep aan de studiedienst en de Kamerfractie van U partij.

Maar ook en vooral voor U erkenning van de ernst van de ziekte van Lyme, want dit is heel belangrijk voor de Lyme patiënten.

Ondertussen hebben wij inderdaad al meerdere antwoorden mogen ontvangen van personen binnen U partij die zich bezighouden met het dossier, betreffende de ziekte van Lyme.

Met de meest hoogachting,

Marleen Deglin

———————————————————————————

Op 8 maart 2018 Antwoord van De Heer De Crem Pieter

Dag mevrouw Deglin,

Blij om te vernemen dat deze belangrijke problematiek ter harte werd genomen door de diverse specialisten ter zake. Ik maak uw dankbetuiging dan ook graag over aan de Staatssecretaris en wens u, samen met al uw medewerkers alle verder succes toe in het bestrijden van de zieke van Lyme.

Beste groeten,

Tim Van Belleghem
Adviseur
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel