Op 18 oktober 2017 Antwoord van De Heer Belet Ivo

Beste mevrouw Deglin,

Hartelijk dank voor uw bericht.

Graag verwijzen we naar de lopende subsidiëring van ID-Lyme en LYMEDIADEX onder het Europese Horizon 2020 programma. De Europese Unie trekt 3.500.000 euro uit om de ontwikkeling van een innovatieve test te steunen.

Daarnaast worden er verschillende andere onderzoeksprojecten, goed voor zo’n 40 miljoen euro, ondersteund door de Europese Unie met als doel in een vroeg stadium een effectieve behandeling te bieden en de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren De Commissie en de betrokken onderzoeksprojecten verwachten dat er tegen dan in samenwerking met laboratoria, medische centra en patiëntenorganisaties een nieuwe cellulaire lyme-test kan ontwikkeld worden. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en controle (ECDC) ontwikkelde ook een communicatietool om de lidstaten te ondersteunen bij de begeleiding van Lyme-patiënten en zorgkundig personeel.

Met vriendelijke groeten,

Ivo Belet
Elien Van De Vyver, medewerkster

—————————————————————————————

Op 2 februarie 2018 Antwoord van Lyme-int vzw

Geachte Heer Belet,
Geachte Mevrouw Van De Vyver,

Sorry dat ik U nu pas antwoord, maar dit komt doordat wij zoveel antwoorden hebben gekregen op onze mailing. Daarnaast zijn er ook de mensen die de ziekte van Lyme hebben die mij schrijven met meestal heel dringende vragen.

Ondertussen hebben wij ook reeds een afspraak gehad met twee Europese Parlementsleden.

Het resultaat is dat Mevrouw Hilde Vautmans Europees Parlementslid voor België een seminarie over de ziekte van Lyme gaat organiseren in het Europees Parlement samen met onze vzw in september, de datum is nog nader te bepalen.

Daarnaast wenst zij alsook Mevrouw Liadh Ni Riada Europees Parlementslid voor Ierland, die heel goed op de hoogte is van de problematiek rond Lyme, een resolutie te maken.

Wij hopen dat wij eveneens op U steun kunnen rekenen.

Wij hebben ook nota genomen van de vergadering ENVI die heeft plaats gevonden op 1 februari 2018 betreffende de ziekte van Lyme. En wij waren blij verast dat er reeds zoveel dingen bespreekbaar zijn.

Wij zijn steeds bereid om U te ontmoeten om verder over dit thema te praten.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin