Op 5 december 2017 Antwoord van Mevrouw De Block Maggie

Mevrouw Deglin,

Uw antwoord hebben wij goed genoteerd.

We wensen er nogmaals op te wijzen dat wij ons baseren op de nationale lyme richtlijn van BAPCOC. De link naar de meest recente versie ervan vindt u hier:
http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/gids_lyme_borreliose_nl_march2017.pdf

In de richtlijn vindt u tevens de internationaal gevalideerde en aanvaarde standaardmethode om lyme te diagnosticeren.

Vriendelijke groeten

Cel contact met de burger

————————————————————————————–

Op 15 januari 2018 Antwoord van Lyme-int

Geachte Mevrouw De Block,
Geachte Heer Mores,

Hier beneden kunt U de mail lezen die ik gestuurd heb naar U Mevrouw Maggie De Block, als ook het antwoord dat wij gekregen hebben van de cel contact met de burger.

Ik wil er U toch op wijzen dat er meer en meer acties komen in verschillende landen !

In Noorwegen is er ook weer iemand die zijn rechtszaak heeft gewonnen en waar de persoon een vergoeding krijgt omdat hij geen correcte diagnose en dus ook geen juiste behandeling heeft gekregen.

Als ik zie hoeveel reacties wij krijgen op onze mailing naar Belgische en Europese Politici, kunnen we zien dat dit dossier toch wel gekend is.

Er wordt ook soms verwezen in de antwoorden, dat ze kennis hebben van het feit dat de ELISA testen niet betrouwbaar zijn ! In de resolutie wordt ook gevraagd naar een betere test ! Waarom blijft men die ELISA test dan nog gebruiken ? Zo zijn er veel personen die een foute diagnose krijgen, gezien veel dokters zich uitsluitend daar op baseren om een diagnose te stellen. En zo zijn vele mensen die dan later de diagnose krijgen in een meer gevorderd stadium, met alle invaliderende gevolgen. Waarom kan men niet onmiddellijk de Western Blot doen, die ook niet 100 % betrouwbaar is, maar toch al meer zekerheid geeft dan de ELISA test en dit in afwachting van een nog betere test.

En dan herhaal ik nogmaals de volgende vraag : waarom word er niets gedaan met de resolutie betreffende de ziekte van Lyme, die gestemd is geweest in mei 2016.

Men wil de resolutie van België gebruiken als voorbeeld voor Europe dat kan U in het volgend antwoord lezen dat wij gekregen hebben van een Iers Europees parlementslid :

Ni Riada Liadh (Irland)

Maar in België wordt ze in de kamer gestemd in mei 2016, in unanimiteit van alle partijen, en daarna gebeurd er niets meer ! En blijven de personen met de ziekte van Lyme weer in de kou staan, en komen er alleen maar meer en meer mensen bij die veel te laat hun diagnose krijgen !

Wij hebben eveneens nu vrijdag 19 januari 2018 een afspraak met Europees parlementslid Mevrouw Hilde Vautmans die een séminarie betreffende de ziekte van Lyme wil organiseren op Europees niveau. Haar antwoord op onze email kunt U via de volgende link lezen :

Vautmans Hilde (België)

Graag hadden wij een duidelijk antwoord gehad op onze vragen.

Wij wensen U alvast te bedanken Mevrouw de Minister en De Heer Mores voor uw tijd en uw aandacht.

Met de meeste hoogachting,

Marleen Deglin

——————————————————————

Op 13 juni 2018 Vraag van Lyme-int vzw

Geachte Heer Mores,

Ik heb al enkele malen de volgende vraag gekregen :

Ik weet dat het mogelijk is om in België een teek die een persoon gebeten heeft, naar een labo te sturen om deze te laten onderzoeken. Maar deze onderzoeken vinden plaats om statistieken te maken. De persoon zelf die de teek heeft opgestuurd krijgt hiervan het resultaat niet. Daarom vraagt men mij of het mogelijk is om de teken naar een labo te sturen voor eigen rekening, en dit om daarna toch het resultaat van het onderzoek te kennen.

Hebt U weet van zo een labo, indien ja, kunt U mij hiervan dan de gegevens doormailen en indien neen is dit misschien iets om in overweging te nemen, gezien dit blijkbaar in sommige andere landen wel kan. Maar ook omdat er vraag naar is, gezien meer en meer mensen vooral in risicogebieden gebeten worden door een teek, en soms zelf meerdere malen en zij niet telkens antibiotica wensen te nemen, wat heel begrijpelijk is, maar toch ook niet met de twijfel willen blijven zitten dat zij de ziekte van Lyme misschien kunnen ontwikkelen.

Met vriendelijke groeten,

Marleen Deglin

—————————————————————

Op 12 juli 2018 Antwoord van Kabinet van Minister Maggie De Block

Mevrouw Deglin,

Naar aanleiding van uw onderstaande vraag kunnen wij u laten weten dat onderzoek naar de aanwezigheid van Borrelia bacteriën in teken in België gebeurt in het Nationaal referentiecentrum voor Borrelia (Cliniques Universitaires St Luc – UCL), maar enkel in het kader van studies.

Er bestaan zelftesten die een persoon thuis kan uitvoeren en die online kunnen aangekocht worden. Voorbeelden hiervan zijn de Care Plus© Tick-Test of de Borrelia Tick Test van Beaphar© (zelfde fabrikant). Deze zijn echter niet aanbevolen. Een onderzoek van de Care Plus© test, uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Nederland in 2013 toonde aan dat de test niet betrouwbaar is. De test gaf vals-negatieve resultaten (het testresultaat is negatief hoewel de teek wel besmet is). Deze situatie leidt tot een fout gevoel van zekerheid. De persoon zal minder alert zijn voor het optreden van eventuele symptomen van Lyme borreliose (zoals het erythema migrans of koorts). Care Plus© geeft bovendien zelf aan dat de test enkel werkzaam is op een volgezogen teek die langer dan 8 uur vast zat (wat meestal niet het geval is).

Een positief testresultaat op een teek zelf zegt enkel iets over de besmetting van de teek met een Borrelia bacterie (waarvan heel wat soorten geen ziekte veroorzaken). Bijgevolg heeft het testresultaat geen voorspellende waarde voor het ontwikkelen van de ziekte van Lyme bij de mens. Het is niet omdat een teek besmet is dat de bacterie altijd zal overgedragen worden (vooral niet wanneer de teek minder dan 12-24 uur vast zat) en ook al wordt de bacterie overgedragen betekent dat nog altijd niet dat men ziek zal worden. In ongeveer de helft van de besmettingen verdedigt het lichaam zich en produceert antilichamen zonder ziekte te ontwikkelen.

Besluitend kunnen we stellen dat het testen van een teek voor een individuele persoon niet aanbevolen wordt. Belangrijker is om de teek zo snel mogelijk te verwijderen en gedurende een maand alert te zijn voor eventuele symptomen.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Vriendelijke groeten

Cel contact met de burger